training sociale wijkteams

Bos & Meer ondersteunt sociale wijkteams bij het verbeteren van de samenwerking en helpt professionals bij het aanleren van de houding die nodig is voor de nieuwe manier van werken.

De hulpverlener wordt een generalist. Dat betekent een behoorlijke omschakeling voor professionals. Niet alleen verandert er veel werk-inhoudelijk, ook de manier van werken wordt compleet anders. Voorheen werkte een hulpverlener vooral planmatig en richtte zich op de problemen. Nu moet de integraal sociaal werker organisch werken en handelen op basis van mogelijkheden en oplossingen. Waar de regisseur veelal genoemd wordt als dé oplossing voor alle problemen, moet de generalist vooral een coach zijn die ondersteunt en motiveert.

Niet alleen moeten de professionals nieuwe competenties verwerven, ook de werkomgeving verandert: in sociale wijkteams wordt de hulpverlening op elkaar afgestemd en in overleg gehandeld. Deze nieuwe manier van werken vraagt van hulpverleners een andere houding. De verandering van hulpverlener naar generalist vergt veel van professionals. Zij moeten andere vaardigheden leren en een andere mind-set ontwikkelen. Bos & Meer training en coaching biedt ondersteuning bij die verandering. Met een praktische training waarbij de nadruk ligt op doen. Deelnemers gaan zelf aan de slag en leren door actief te ervaren. Omdat theorie interessant kan zijn maar een ervaring pas echt indruk maakt.

De basis van de training voor sociale wijkteams is het werken volgens de 5 V’s:

 • verbinden
 • vertrouwen
 • verstand
 • verantwoordelijkheid
 • versterken

Als eerste is het van belang om te verbinden; aan te sluiten bij wat er is. Er moet een acceptatie zijn van de situatie, het doel en de mogelijkheden. De teamleden moeten zich ook met elkaar verbinden. Het vertrouwen moet er zijn dat iedereen handelt vanuit dezelfde basis: in dienst van het gemeenschappelijk belang. Er moet vertrouwd kunnen worden dat elk teamlid handelt met verstand van zaken en zijn verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat hij doet. Met die basis kan er gebouwd gaan worden. Door mogelijkheden en raakvlakken te versterken, komt er vrijwel vanzelf beweging richting het gewenste doel. Hierna is het van belang om steeds opnieuw te verbinden en te versterken.

De training is hands-on en gericht op de werkpraktijk. Er wordt veel geoefend met behulp van actieve werkvormen. De deelnemers dragen zelf praktijkvoorbeelden aan voor de simulaties. Hierdoor wordt de aansluiting met het werk zo groot mogelijk en is het leereffect maximaal.

De training bestaat uit een introductiedag en vervolgsessies. De basistraining introduceert het werken volgens de 5V’s en maakt deelnemers bewust van de noodzaak voor de verandering van houding. Na de introductiedag wordt het team op regelmatige basis gecoacht. Met actieve werkvormen worden de vaardigheden geoefend om ze te bestendigen. De samenwerking wordt geoptimaliseerd door middel van reflectie- en feedback-oefeningen.

Onderwerpen die in de training aan bod komen:

 • van hulpverlener naar generalist
 • samenwerken in sociale wijkteams
 • teambuilding
 • verandering van aanpak / verandering van houding
 • vaardigheden voor de integraal sociaal werker
 • constructief samenwerken
 • de drie niveaus van samenwerken: onderling, met de burger en met de beleidsmaker
 • delen in vertrouwen
 • open en eerlijk communiceren

Voor meer informatie over deze training: bel 06-42706507 of mail naar info@bosenmeer.nl.