teambuilding improviseren

Leren improviseren is een leuke & ludieke training voor teambuilding. De deelnemers krijgen een stoomcursus improvisatie-theater en leren zo in korte tijd de basisvaardigheden van het improviseren.  In de training komen grappige, ontspannende en hilarische oefeningen voorbij die improvisatie-acteurs ook gebruiken.

De start is een laagdrempelige warming-up met de hele groep. Het doel hiervan is om een open en veilige sfeer te creëren waarbij alle deelnemers zich uitgenodigd voelen om mee te doen. Tegelijkertijd worden de lachspieren losgemaakt en de creativiteit op gang gebracht.

In de training leren de deelnemers het ‘bosje’ aan improvisatievaardigheden:

  • B – blijven handelen in een veranderende situatie
  • O – omgaan met fouten: faalplezier
  • S – samenwerken: gebruik maken van elkaars kracht & kunde
  • J – Ja én; het principe van gebruiken wat er is en daarop doorgaan
  • E – een positieve focus & houding

Bij improvisatie-theater moet er worden samengewerkt. Daarbij worden deelnemers zich op een speelse en luchtige manier bewust van hun voorkeursgedrag. Ze ervaren wat dit kan betekenen voor de samenwerking van het team. Daar wordt geen waardeoordeel op geplakt: er is geen goed of fout.

Tijdens de training wordt een koppeling gemaakt met de (werk-) praktijk. De mate waarin dit gebeurt, wordt vooraf met u afgestemd.

De training duurt een dagdeel en is geschikt voor groepen van 8 personen of meer. Bij meer dan 15 personen worden er subgroepen gemaakt. Dit wordt gedaan om iedereen voldoende mogelijkheid te bieden om mee te doen. Bij meerdere groepen is het leuk om de training af te sluiten met een korte eindshow waarin de groepen aan elkaar laten zien welke spelvormen zij geleerd hebben.