Agile attitude

Wie met de Agile-methode informatiesystemen ontwikkelt, heeft naast vakkennis en kennis over de ontwikkelmethode ook een bepaalde houding (attitude) nodig die daarbij past. De medewerkers moeten goed kunnen omgaan met veranderingen, snel kunnen schakelen, communicatief sterk zijn en ze moeten goede teamspelers zijn.

Bos & Meer noemt dit de Agile attitude: de juiste mind-set voor het werken in een Agile software-ontwikkelomgeving.

Projectmanagers die een Agile-team aansturen, moeten in staat zijn om leiding te geven aan een team dat voortdurend in beweging is. Die aansturing kan gezien worden als coachen: sturen op de werkelijkheid richting het gewenste eindresultaat. Anders dan bij traditionele ontwikkelomgevingen waar een projectleider veelal de controleur van de planning is.

Bos & Meer traint medewerkers, projectmanagers en teamleiders die werken volgens de Agile-methode (bijvoorbeeld de scrum software ontwikkelmethodiek). Trainingen voor het ontwikkelen van de Agile attitude en voor het leiding geven aan dergelijke ontwikkelteams.

Bel of mail voor meer informatie over dit programma.