achtergrond

Bos & Meer richt zich op het verbinden van mensen, het verbeteren van samenwerking (teamwerk) en het ondersteunen van verandertrajecten binnen organisaties. De sleutel is hierbij vaak het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Een belangrijk element is het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling. Het is bijzonder om te zien als iemand ‘de klik maakt’. Die klik is altijd persoonlijk: een ander kan niet voor jou bepalen wat werkt en wat niet. Wel kan het proces gefaciliteerd worden waarmee iemand zelf kan uitvinden wat er werkt.

zelforganisatie / zelfsturend team

Er is aandacht voor het zelfsturend vermogen van zowel het team als de leden afzonderlijk. Medewerkers worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zowel voor de werkzaamheden als voor beslissingen. Door eigenaar te zijn, ligt de focus op het zoeken naar oplossingen in plaats van excuses.

methodiek

Als methodiek wordt Applied Improv gebruikt: een pragmatische aanpak voor het bewust worden van gedrag en het veranderen daarvan. De methode is geschikt voor het versterken van samenwerkingen, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het vergroten van persoonlijke effectiviteit, het bewust worden van eigen verantwoordelijkheid, co-creatie en het openstaan voor verandering.

Centraal in de trainingen staat het aanleren van vaardigheden voor het ontwikkelen van een houding die gericht is op verbinding, vertrouwen en flexibiliteit. Hierdoor wordt samenwerking mogelijk die uitgaat van de kwaliteiten van de afzonderlijke leden en die deze zo optimaal mogelijk combineert voor het gemeenschappelijke doel. Een samenwerking die opereert vanuit de gezamenlijke kracht en die oplossingsgericht is.

De kracht van improvisatie is sterk: NASA’s Mission Control gebruikte het nadat er vanuit de Apollo 13 de historische woorden klonken: “Houston, we’ve had a problem”. Captain Sullenberger en de crew van US Airways Flight 1549 deden het toen tijdens de take-off beide motoren uitvielen.

Is improviseren dan iets dat je doet als ‘noodgreep’? Als al het andere niet meer werkt? Nee. Een voetbalteam, jazzmusici en de brandweer improviseren ook. Ze kennen de omstandigheden en hebben te maken met een hoop onzekerheden en veranderingen waar ze goed mogelijk op willen reageren. Dat is improviseren.

Alles wat je weet, alles wat je kunt en alles wat je tot je beschikking hebt zo optimaal mogelijk gebruiken.

Binnen de kaders alle ruimte gebruiken om zo goed mogelijk tot het gestelde doel te komen. En dus precies wat je doet als je ergens naar toe gaat en onderweg een wegopbreking tegenkomt.

vaardigheden

Improviseren doet iedereen al. Je kunt echter oefenen om sneller in ‘impro-modus’ te komen. Door veel te trainen met improvisatie wordt je flexibeler, krachtiger en ontwikkel je een focus die oplossingsgericht is.

Het ‘bosje’ improvisatievaardigheden:

  • B – blijven handelen in een veranderende situatie
  • O – omgaan met fouten: faalplezier
  • S – samenwerken: gebruik maken van elkaars kracht & kunde
  • J – Ja én; het principe van gebruiken wat er is en daarop doorgaan
  • E – een positieve focus & houding

De training improviseren richt zich op de kennismaking met deze vaardigheden en het er spelenderwijs mee oefenen.

Applied Improvisation Network (AIN)

Bos & Meer is aangesloten bij het internationale Applied Improvisation Network en is een actief lid van de Nederlandse afdeling. Het netwerk bestaat uit ruim 2000 leden die improvisatie toepassen in hun werk.